Διοίκηση Πρωτοδικείου στην ΕΠΣΘ

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στην ΕΠΣΘ και με τις διαφορετικές τάσεις που έχουν δημιουργηθεί εντός συμβουλίου και σε μια περίοδο όπου η ΕΠΣΘ εξακολουθεί να είναι τιμωρημένη από την ΕΠΟ, οδήγησε ορισμένα σωματεία της Ένωσης να…


προσφύγουν στο Πρωτοδικείο Βόλου και να ζητήσουν τον ορισμό προσωρινής διοίκησης. Το Πρωτοδικείο όρισε τα άτομα που θα απαρτίζουν την προσωρινή διοίκηση της ΕΠΣΘ, η οποία θα έχει ως μοναδικό σκοπό να οδηγήσει την Ένωση σε εκλογές για την ανάδειξη τακτικής διοίκησης.
Τα άτομα που στελεχώνουν την 11μελή προσωρινή διοίκηση της ΕΠΣΘ είναι οι κ.κ. Μουλάς, Γ. Βλιώρας, Καπουρνιώτης, Τσεκούρας, Καλόγηρος, Μπάιμπας, Δ. Σταυρίδης, Ακτσιαλής, Σκαφίδας, Ντινέζος και Γεωργαλής.
Η νέα διοίκηση άμεσα θα συσταθεί σε σώμα.