Αναφορά στον πρόεδρο της Βουλής από τους προπονητές ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων υπέβαλε η «Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», στην οποία κατακεραυνώνει την ΕΠΟ η οποία απαγορεύει την πρόσληψη των Πτυχιούχων προπονητών, αν δεν έχουν ταυτότητα για την άσκηση επαγγέλματος. Επίσης θέτουν διάφορα ερωτηματικά. Αναλυτικά η αναφορά αναφέρει τα εξής:


 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) απαγορεύει και δεν επιτρέπει την πρόσληψή μας, ως προπονητών ποδοσφαίρου, στα ποδοσφαιρικά σωματεία, παρότι είμαστε πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, και έχουμε «άδεια προπονητή ποδοσφαίρου», από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επιτρέπει όμως την πρόσληψη ως προπονητών όσων έχουν παρακολουθήσει σεμιναριακά μαθήματα στις «σχολές» της ΕΠΟ, που παλιότερα κάποιοι δεν είχαν ούτε απολυτήριο Γυμνασίου και κάποιοι σήμερα δεν έχουν ούτε πτυχίο ΑΕΙ.

Και δε μας επιτρέπει την πρόσληψη παρότι η γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής του «Συνηγόρου του Πολίτη» είναι ότι «εξαιρούμεθα  της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’»,

Γι’ αυτό ανακύπτουν κάποια ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί Παιδείας και Αθλητισμού.

α) Οι «σχολές» αυτές της ΕΠΟ είναι αναγνωρισμένες;

β) Με βάση ποιό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργούν;

γ) Ποιοί διδάσκουν στις «σχολές» αυτές;

– Είναι καθηγητές Πανεπιστημίου; Έχουν άδεια γι’ αυτή τη διδασκαλία από τη

σύγκλητο του Πανεπιστημίου;

– Για τη διδασκαλία αυτή εισπράττονται χρήματα;

– Η διαχείριση των χρημάτων αυτών γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του

Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις;

δ) Όλο αυτό το σύστημα είναι νόμιμο;

ε) Τα προγράμματα σπουδών, των «σχολών» αυτών από ποιους καταρτίζονται;

στ) Από ποιες διατάξεις διέπεται η λειτουργία τους, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;

ζ) Ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας αυτών των σχολών; Και πώς κρίνεται επαρκές

το πρόγραμμα παρακολούθησης κάποιων ωρών, όταν δεν «κρίνεται επαρκές» ένα

πτυχίο τεσσάρων ετών πανεπιστημιακών σπουδών και μια άδεια προπονητή

ποδοσφαίρου του αρμόδιου Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Δημοκρατίας;

 

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Είναι κρίσιμο να μας δοθούν οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα. Γιατί με τη συμπεριφορά της ΕΠΟ και την ανοχή του Υπουργείου Αθλητισμού υποχρεωνόμαστε σε  ανεργία, νέοι επιστήμονες, οικογενειάρχες, πολίτες με υποχρεώσεις”.