Νομοσχέδιο: Με δικό της εκλογικό σύστημα η ΕΠΟ

Η ΕΠΟ και η ΕΟΕ είναι η μόνες που εξαιρούνται από το εκλογικό σύστημα που προβλέπεται στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο που έθεσε στις 23/11 σε δημόσια διαβούλευση ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδης. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου.

Για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες προβλέπεται το σύστημα που υπήρχε στο «νόμο Ορφανού» με μία ψήφο ανά δέκα σωματεία. Ωστόσο στο τέλος του άρθρου υπάρχει διάταξη που προβλέπει ρητά: «Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.».

Ωστόσο όσον αφορά τα ΔΣ των ομοσπονδιών προβλέπονται θητείες στα μέλη του προεδρείου αλλά και η υποχρεωτική παρουσία γυναικών σε αυτά. Συγκεκριμένα το νέο αθλητικό νομοσχέδιο προβλέπει:

– «Ποσοστό τουλάχιστον 1/3 του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε αθλητικής ομοσπονδίας καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.»

-«Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του δ.σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας είναι επανεκλέξιμοι για μέχρι δύο (2) διαδοχικές ή τέσσερις (4) συνολικά θητείες, πλήρεις ή μη. Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου συνολικής θητείας των παραπάνω μελών του δ.σ. δε λαμβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.».