Πρόστιμο σε Πιερικό κι άλλους δύο

Με χρηματικό πρόστιμο 834 ευρώ τιμώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τον Πιερικό για τον εκπρόσωπό του Σωτήρη Μπανούση στον οποίο μάλιστα επιβλήθηκε και ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν μήνα.

Αναλυτικά:

“Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Πειθαρχική Επιτροπή έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Επέβαλε στο σωματείο Αιολικός χρηματική ποινή ύψους 500 € και απαλλάσσει το Αιγάλεω.

Επέβαλε στον Σωτήριο Μπανούση, εκπρόσωπο του Πιερικού, χρηματική ποινή ύψους 834 € για την καταβολή της οποίας ευθύνεται εις ολόκληρον το εγκαλούμενο σωματείο, καθώς και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για έναν (1) μήνα.

Επέβαλε στην Νίκη Αγκαθιας χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων 500 €.”