Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Γ.Σ. Βόλου

Το Δ.Σ του Γ.Σ. Βόλου καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 17.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Ιωλκού 128-Αχιλλοπούλου με τα παρακάτω θέματα: 1ο Διοικητικός απολογισμός, 2ο Οικονομικός απολογισμός, 3ο Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, 4ο Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, 5ο Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή 11 μελούς Δ.Σ και τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, με όσα παρόντα μέλη, στον ίδιο χώρο 1 ώρα αργότερα 18.00. Δηλώσεις υποβολής υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 14/1/2019 ως Παρασκευή 18/1/2019, 17.00-20.00 στη Γραμματεία του Συλλόγου, αλλά και το Σάββατο 19/1/2019, 10.00-12.00.