Στις 12 Ιουνίου η εκλογοαπολογιστική συνέλευση για τη Νίκη Βόλου

Σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση καλεί τα μέλη της η Νίκη Βόλου, την Τετάρτη 12 Ιουνίου, στην αίθουσα διαλέξεων του Τ.Ε.Ε Μαγνησίας και ώρα έναρξης στις 17:00 μ.μ.. Στη Γ.Σ. θα οριστεί η ημερομηνία των εκλογών της Ερασιτεχνικής.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ “Η ΝΙΚΗ” με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση στις 03/06/2019 καλεί σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/06/2019 στην αίθουσα διαλέξεων του Τ.Ε.Ε Μαγνησίας και ώρα έναρξης στις 17:00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου – Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή Ελεγκτικού Οργάνου.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
4. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διάφορα θέματα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ” μέχρι 30/05/2019.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μια ώρα αργότερο στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης στις 18:00 μ.μ
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.