Με εξώδικο απάντησε η Νίκη στο εξώδικο της ΕΤΑΔ

Με εξώδικο απάντησε στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, η Νίκη Βόλου, μετά το εξώδικο της πρώτης, με το οποίο ζητούσε την άμεση απομάκρυνση των γραφείων και των λοιπών αντικειμένων του σωματείου που υπάρχουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΕΤΑΔ ισχυρίζεται στο εξώδικο πως δεν τηρήθηκαν οι όροι της συμφωνίας και γι’ αυτό προχώρησε στην προσβολή της και στη σύναψη σύμβασης με τον ΝΠΣ Βόλος.

Το νομικό τμήμα των κυανολεύκων από την πλευρά του, τονίζει πως έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας και παρανόμως η ΕΤΑΔ προχώρησε σε σύναψη σύμβασης με τρίτη εταιρία. Δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδώσει τους χώρους και καλεί την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου να προβεί σε διορθωτική κίνηση αποκατάστασης της φήμης του σωματείου.

Το εξώδικο που απέστειλε η Νίκη Βόλου στην ΕΤΑΔ: