Το νέο Δ.Σ. της ΕΣΚΑΘ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΕΣΚΑΘ που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 9/6/2019. Η σύνθεση έχει ως εξής: Πρόεδρος: Δημήτριος Ντούγκος, Α’ Αντιπρόεδρος: Βάιος Φαλάγγας, Β’ Αντιπρόεδρος: Αστέριος Ζώης, Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ζέικος, Ειδικός Γραμματέας: Ζήσης Δότας, Ταμίας: Νικόλαος Γεωργόπουλος, Μέλη: Παναγιώτης Καραγκούνης, Απόστολος Κρεμαστάς, Ευγενία Φραγκούλη, Αγγελική Γεωργοπούλου, Χρήστος Δεληγιάννης.