ΕΠΣΘ: Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής στις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου

Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αλλά και τους όρους που θα πρέπει να πληρούν υποψήφιοι και σωματεία μέλη της Ένωσης Θεσσαλίας για να συμμετάσχουν στις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η τριμελής Εκλογική Επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ. Τσεκούρα, Καραδήμο και Τάσιου. Σωματεία που δεν αγωνίστηκαν το 2014 σε τουλάχιστον δύο παιχνίδια δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά:


“Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας η τριμελής Εκλογική Επιτροπή που εξελέγη ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση της 21/09/2015 αποτελούμενη από τους κ.κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΔΗΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ και ΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟ και αποφάσισε :

Να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της προς τους εκπροσώπους όλων των Σωματείων της ΕΠΣΘ για την ομόφωνη στήριξη, για πρώτη φορά, που έδειξαν στα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής εκφράζοντας με τον τρόπο αυτόν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο όλων των μελών της και την βεβαιότητα ότι οι επικείμενες εκλογές θα γίνουν με απόλυτη νομιμότητα και όπως ορίζει το καταστατικό της ΕΠΣΘ.

Να ενημερώσει όλα τα Σωματεία ότι δικαίωμα ψήφου αλλά και υπόδειξης υποψηφίου έχουν τα Σωματεία Μέλη της ΕΠΣΘ που από 01/01/2014 έως και 31/12/2014 συμμετείχαν σε 2 τουλάχιστον επισήμους αγώνες ποδοσφαίρου με 18 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, πράγμα που αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνος.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση για την Παρασκευή 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 θα γίνουν στην έδρα της ΕΠΣΘ (Ροζου 17 με Ερμού) από τις 18.00 έως 20.00 και αφού προηγηθεί η Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση των Μελών την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο τις 17.00 και εάν δεν υπάρξει απαρτία μελών στις 18.00, για την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Κάθε Σωματείο έχει την δυνατότητα να προτείνει ένα υποψήφιο για τακτικό και έναν για αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ καθώς και έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό για την εξελεγκτική επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΠΣΘ μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 21.00 μμ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση υποψηφιότητας είναι τα εξής.

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Δ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

7. Τα Σωματεία Μέλη της ΕΠΣΘ οφείλουν να προσκομίσουν στην γραμματεία της ΕΠΣΘ μέχρι το Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15.00 μμ έγγραφη δήλωση που θα ορίζει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Μέλος του , που θα το εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση και θα έχει δικαίωμα ψήφου.

8. Τα έντυπα που απαιτούνται για την δήλωση υποψηφιότητας για το νέο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερομένους, με ευθύνη των Σωματείων, αποκλειστικά από την γραμματεία της ΕΠΣΘ, με απόδειξη παραλαβής.

9. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αντικειμενική δυσκολία να προσέλθουν να παραλάβουν τα έντυπα μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της ΕΠΣΘ τηλ 24210 27147 και 27148 προκειμένου να τα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ”