Στις 25 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΘ

Μοιράσου το άρθρο
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην ΕΠΣ Θεσσαλίας την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και η οποία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2020.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΘ είναι η εξής: «Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΠΣ Θεσσαλίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ενώσεώς μας συγκαλείται τακτική γενική συνέλευση για την  25/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή γραμματέων γενικής συνέλευσης.
 2. Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
 3. Επικύρωση πρακτικών γενικής συνελεύσεως ΕΠΣΘ της 22/04/2019.
 4. Έγκριση προϋπολογισμού ΕΠΣΘ έτους 2020».