Ποινή -3 στην Βέροια για οφειλές στον Μίλιεβιτς

Ποινή αφαίρεση τριών βαθμών επιβλήθηκε στην Βέροια για οφειλές της προς στον Κριστιάν Μίλιεβιτς. Σύμφωνα με την απόφαση η Βέροια έχει προθεσμία τρεις εργάσιμες ημέρες να τακτοποιήσει την οφειλή της πριν την οριστική αφαίρεση των βαθμών.

Η απόφαση:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση.

Επιβάλλει στη δεύτερη των καθ’ ων, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βέροια 2019 και με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Π.Σ.Βέροια ΠΑΕ 2019», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, Χριστιάν Σαχπεκίδη Μίλιεβιτς του Νεμπόσα, σε ποσοστό 50% του ποσού των 10.000,00 ευρώ πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 613/2017 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., καθώς και ποσού 300,00 Ευρώ, ως δικαστικά έξοδα, ήτοι το 50% του συνολικού ποσού των 10.300 Ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας».