Επιστολή στον πρωθυπουργό από την ΕΠΦΑ Μαγνησίας

Επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, απέστειλε η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΕΠΦΑ) Μαγνησίας. Σ’ αυτή αναφέρουν χαρακτηριστικά:

“Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος,

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ποδοσφαίρου και την πρόθεσή σας να εμπλακείτε προσωπικά, ώστε να δοθούν λύσεις, σε θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο αθλητικό πεδίο, αξιοκρατικά και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρακαλούμε να μεριμνήσετε και για το δικό μας ζήτημα, που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Σ.Ε.Φ.Α.Α. & Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ειδικότητας: «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ».

Οι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή με την παλαιότερη ονομασία Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) με ειδικότητα ποδόσφαιρο, δύναται να αποκτούν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους,  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος: «Προπονητής Ποδοσφαίρου» και η προπονητική τους επάρκεια-ιδιότητα αναγνωρίζεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4373/2016, συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 με την παράγραφο 12, στην οποία ορίζεται, ότι «η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή από κατόχους πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμης σχολής αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί, δεν υπόκειται στην έγκριση ή σε άλλο ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό από άλλον φορέα».

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) τα τελευταία χρόνια παγίωσε μια τακτική, μη αναγνώρισης των Πανεπιστημιακών Τίτλων Προπονητών Ποδοσφαίρου των αντίστοιχων Σχολών και Τμημάτων  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.), καθιστώντας τους αποφοίτους των αντίστοιχων σχολών μη ικανούς να εργαστούν σε ποδοσφαιρικά σωματεία. Όπως αναφέρει στη διαδικτυακή της τοποθεσία η ΕΠΟ, σε ό, τι αφορά το καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή  ποδοσφαίρου, ορίζει μεταξύ άλλων, ότι «…δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας  σε ισχύ.», ταυτότητα η οποία εκδίδεται αποκλειστικά από την ΕΠΟ, έναντι υψηλού κόστους τόσο για την απόκτηση της, όσο και για τη διατήρησή της. Ενώ δεν θα πρέπει να παραληφθεί, ότι δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης της εν λόγω ταυτότητας, μπορεί να έχει οποιοσδήποτε (απόφοιτος ή μη, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), μετά από κάποιο σεμινάριο της ΕΠΟ μικρής διάρκειας.

Μετά τα παραπάνω εύλογα γεννούνται τα ακόλουθα ερωτήματα: πως «Προπονητές Ποδοσφαίρου» απόφοιτοι ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης, με τίτλο αναγνωρισμένο από την ΓΓΑ, δεν πληρούν τα προσόντα σύμφωνα με την ΕΠΟ, ώστε να μπορούν να εργαστούν σε σωματεία ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα τους επιβάλλεται να αποκτήσουν επί πληρωμή,  έναν ακόμη τίτλο που βάσει νόμου δεν απαιτείται; Ενώ αντίθετα οι απόφοιτοι των σχολών της ΕΠΟ οι οποίοι κατά την μικρής διάρκειας φοίτησή τους, μπορούν να θεωρηθούν ικανοί, ώστε να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε ανάλογους χώρους; Μήπως η ΕΠΟ, καθώς κατέχει αντικειμενικά δεσπόζουσα θέση στην αγορά εργασίας, «καταστρατηγεί» τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και κατά συνέπεια «απαξιώνει» πανεπιστημιακούς τίτλους, αφού όπως προαναφέρθηκε, δεν επιτρέπει στα ποδοσφαιρικά σωματεία να προσλαμβάνουν ως προπονητές ποδοσφαίρου αποφοίτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με ειδικότητα: Προπονητής Ποδοσφαίρου;

Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής διαθέτουμε παιδαγωγική επάρκεια, η οποία μας επιτρέπει να συμμετέχουμε ενεργά, ως προπονητές ποδοσφαίρου νεαρών αθλητών,  τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, όσο και στην εξέλιξη της αθλητικής τους συμπεριφοράς. Η οποία πρέπει, να βασίζεται στις αξίες και τα ιδεώδη του αθλητισμού, με απώτερο σκοπό τη δια βίου άσκηση και ενασχόληση των νεαρών αθλητών με το αγαπημένο τους άθλημα το ποδόσφαιρο, είτε ως αθλητές, είτε ως φίλαθλοι στην μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.

Για την αποκατάσταση αυτής της κατάφορης αδικίας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, ζητάμε να υπάρξει πολιτική βούληση, ώστε να δοθούν διευκρινίσεις και να μην καταλείπονται  αμφιβολίες ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής της ειδικότητας: «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ».

Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες. ”