Αγία Άννα: Προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων για προληπτικούς λόγους

Η Σχολή Ποδοσφαίρου Αγία Άνναανακοινώνει την προσωρινήαναστολή των δραστηριοτήτων της,στο πλαίσιο της πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.


Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους αθλητές και τους γονείς των τμημάτων της, η Σχολή, η οποία έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα διασφάλισης δημόσιας υγείας όπως απολυμάνσεις εγκαταστάσεων, χώρων αθλουμένων κ.λπ., αποφάσισε τηνπροσωρινή  αναστολή όλων των δραστηριοτήτων της όπως προπονήσεις, συμμετοχή σε διοργανώσεις κ.α.

Το έκτακτο αυτό μέτρο εφαρμόζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους, εναρμονισμένο στις αποφάσεις της κυβέρνησης και για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα υπάρξει ενημέρωση.

Δελτίο Τύπου Αγία Άννα