Ανοιχτές οι εκκλησίες για λίγες ώρες τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ανοιχτές θα είναι οι εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα για δύο ώρες μετά την τέλεση των Ακολουθιών, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Μάλιστα μετά από την ακολουθία της Αποκαθήλωσης, τη Μεγάλη Παρασκευή, θα παραμείνουν ανοικτοί για τέσσερις ώρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο:

«Αἱ θύραι τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5 ην μ.μ».

Μένει να δούμε αν θα αντιδράσει η Κυβέρνηση με το γεγονός ότι οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές για δύο ώρες και ποια θα είναι αυτή, μιας και κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην πρόσφατη απόφαση που ανακοίνωσε.