«Η ΕΠΣΘ δίπλα στη Νίκη»

Την συμπαράστασή της στα ανοιχτά θέματα της Νίκης με την ΕΠΟ εκφράζει η διοίκηση της ΕΠΣ Θεσσαλίας με ανακοίνωση που εξέδωσε:


“Η ΕΠΣ Θεσσαλίας αφουγκράζεται με ιδιαίτερη προσοχή τις ανάγκες και τα προβλήματα όλων των Σωματείων μελών της και προσπαθεί πάντοτε, εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της να τα επιλύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η δυσμενής θέση στην οποία ευρέθη προσφάτως το Σωματείο μέλος μας, Νίκη Βόλου, με τη γνωστή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος της δεν μας αφήνει αδιάφορους, αντιθέτως η ΕΠΣ Θεσσαλίας συμπάσχει με το ιστορικό Σωματείο μέλος μας και διαβεβαιοί ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για τη στήριξη των όποιων δικαίων αιτημάτων του και τη διευκόλυνση του με κάθε νόμιμο και προσήκοντα τρόπο.

Για την ΕΠΣ Θεσσαλίας”