Η Συμπληρωματική Προκήρυξη για τη Β΄ Κατηγορία της ΕΠΣΘ

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣΘ έγινε συμπλήρωση στην προκήρυξη του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής κατηγορίας, με την Ένωση να γνωστοποιεί στα σωματεία την αλλαγή που υπάρχει, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Αναλυτικά:…


“Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης της 2/11/2015 (Πρακτικό Νο 5) , έγινε η κατωτέρω συμπλήρωση στην Προκήρυξη Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016.

Το Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας περιόδου 2015-2016 διεξάγεται σε ένα (1) όμιλο δέκα τριών (13) ομάδων με τον παρακάτω τρόπο:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΣ ΒΟΛΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ, ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΑΕ, ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ, ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ

1. Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α’ και β’ γύρος) και έτσι οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την θέση 1 μέχρι 13 (κανονική διάρκεια).
2. Η πρωταθλήτρια ομάδα καθώς και η ομάδα που κατέλαβε την 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, προβιβάζεται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την περίοδο 2016-2017.
3. Σε περίπτωση που ο πρωταθλητής της Α’ Κατηγορίας ανέλθει στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, τότε και η ομάδα που κατέλαβε την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα προβιβάζεται από την Β’ στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την περίοδο 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ.

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:

α. Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους και β. Την κατάσταση-εις υγείας των ποδοσφαιριστών, θεωρημένη-ες μόνο από αθλίατρο, ορθοπεδικό, παθολόγο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής.
γ. Ταυτότητα του προπονητή ή των προπονητών της ομάδας.
δ. Ταυτότητα διαπίστευσης-πιστοποίησης εισόδου του εκπροσώπου της ομάδας ή του αναπληρωτή του.

2. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος της ιατρικής θεώρησης κ.λ.π.)

3. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.

4. Τα σωματεία της Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας πλην της Γ΄ Εθνικής, δύναται να διατηρούν στην δύναμή τους μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών.

5. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες (άρθρο 19 παρ 3 εδ γ του ΚΑΠ). Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

6. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, (άρθρο 19 παρ. 1 του Κ.Α.Π.), συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή έως οχτακόσια (800) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.

7. Απαγορεύεται:
α. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κ.λ.π.). Τυχόν συμμετοχή, σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23, παρ. 11 του Κ.Α.Π.
β. Η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος.
γ. Σε εν ενεργεία ποδοσφαιριστής να είναι μέλος Δ.Σ. Σωματείου
δ. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών του προπονητή που δεν κατέθεσε την ταυτότητά του.

Σε παράβαση των παραπάνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή τριών (3) μηνών τουλάχιστον. 

8. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του φύλλου αγώνα οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστο­προσωπίας”.