Πρόγραμμα ατομικής βελτίωσης από την Αγία Παρασκευή

Η Σχολή Αγίας Παρασκευής Βόλου διοργανώνει πρόγραμμα ατομικής βελτίωσης για αθλητές έως 16 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται από τους πλήρως καταρτισμένους προπονητές της σχολής. Τηλέφωνο εγγράφων και επικοινωνίας: 2421053434.