«Δεν είναι σοβαρές οι διαφορές με Τρίγλια για να χαλάσουν τη συμφωνία»