«Μετά το ναυάγιο με Τρίγλια κοιτάμε αλλού για ΑΦΜ»