Παρουσιάσεις για τη σημασία της ψυχολογίας στον αθλητισμό στην “Αγία Άννα”

Από την Δευτέρα 7 έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Olimpico Sport Club παρουσιάσεις από τον ψυχολόγο -επιστημονικό συνεργάτη της σχολής ποδοσφαίρου “Η Αγία Άννα”- Δρ. Ζαχαριουδάκη Μάνο. Στόχος των παρουσιάσεων ήταν η ενημέρωση των παιδιών για τη σημασία της ψυχολογίας στην υγεία και στον αθλητισμό και ειδικότερα…• στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης,
• στην ενίσχυση της ψυχολογικής και πνευματικής κατάστασης των αθλητών και
• στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των αθλητών.