Νέος ΚΑΠ: Αναπλήρωση ομάδων μέχρι και δέκα μέρες μετά την έναρξη!

Αναπλήρωση μέχρι και 10 μέρες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος έχει το δικαίωμα η διοργανώτρια αρχής επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου να αναπληρώσει ομάδα που είτε αποχώρησε, είτε δεν έλαβε την απαραίτητη αδειοδότηση.

Για τη φετινή αγωνιστική χρονιά δεν θα δοθεί δυνατότητα αναπλήρωσης ομάδων στη Γ’ Εθνική καθώς τα τοπικά πρωταθλήματα δεν ολοκληρώθηκαν.

Το σχετικά άρθρο του ΚΑΠ:

Άρθρο 4 Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα

  1. Η συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα του άρθρου 3, και σε όλους τους αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις προκηρύξεις τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που, κατά περίπτωση, ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.
  2. Ο αριθμός των ομάδων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων καθορίζεται με τις προκηρύξεις των επαγγελματικών Ενώσεων, που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
  3. Τα πρωταθλήματα των επαγγελματικών κατηγοριών Super League1 και Super League 2 αρχίζουν πάντοτε με τον αριθμό των ομάδων που αναφέρονται στις οικείες προκηρύξεις. Ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται, μετά την βαθμολογική [8] κατάταξη των ομάδων στο τέλος των πρωταθλημάτων, αφού υποβιβαστεί ο προβλεπόμενος από τις προκηρύξεις αριθμός ομάδων στην κατώτερη κατηγορία και προβιβαστεί αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός ομάδων από αυτήν υπό την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.
  4. Αν μία ή περισσότερες ομάδες, που δικαιούνται να αγωνιστούν είτε στη Super League 1 είτε στη Super League 2, παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες είτε στην Super League 1 είτε στην Super League 2, παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή, τότε οι ομάδες αυτές αναπληρώνονται ως εξής: Το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι αμέσως επόμενες στην βαθμολογική κατάταξη ομάδες της κατώτερης κατηγορίας (με την σειρά κατάταξης) και μέχρι την 4η στην σειρά του πίνακα. Αν και μετά την εξάντληση της 4ης στην σειρά του πίνακα βαθμολογίας της κατώτερης κατηγορίας, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από την ανώτερη κατηγορία (Super League 1 ή Super League 2) ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη αριθμός ομάδων και εφόσον αυτό έχει συμβεί το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της ανώτερης κατηγορίας. Κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της οικείας επαγγελματικής ένωσης είναι δυνατή η αναπλήρωση ομάδας μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος υπό την προϋπόθεση ότι η προς αναπλήρωση ομάδα δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα αγώνα του οικείου πρωταθλήματος.
  5. Αναπλήρωση ομάδων θα υπάρξει με τον ίδιο ως άνω τρόπο, εφόσον αυτές δεν λάβουν αδειοδότηση, από την Ε.Π.Ο, μόνο στην περίπτωση που έχει οριστεί ως ποινή για την μη λήψη άδειας, η αδυναμία συμμετοχής της μη αδειοδοτηθείσης ομάδος στο πρωτάθλημα Super League 1 ή Super League 2 της επόμενης περιόδου. Σε μία τέτοια περίπτωση και οι ομάδες που θα κληθούν να τις αντικαταστήσουν θα πρέπει επίσης να έχουν λάβει την ανάλογη για το πρωτάθλημα άδεια.
  6. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας γίνεται πάντοτε με τον προκαθοριζόμενο εκάστοτε στην προκήρυξή του αριθμό ομίλων και ομάδων. Οι προβιβαζόμενες ετησίως ομάδες προέρχονται από την Α’ κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ. Σε περίπτωση που μία ομάδα δικαιούμενη να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής [9] Κατηγορίας ή μία πρωταθλήτρια Α’ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. δικαιούμενη να προβιβαστεί, δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίστανται από την επόμενη δικαιούχο ομάδα του Α’ τοπικού πρωταθλήματος της ιδίας (με την ομάδα που δεν δηλώνει συμμετοχή) ΕΠΣ. Η αντικατάσταση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι δύο ομάδες της ιδίας ΕΠΣ, από την δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια του Α’ τοπικού. Αν μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.
  7. Κατ’ εξαίρεση για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 οι ομάδες που δικαιούνται να αγωνιστούν στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν δηλώσουν συμμετοχή, δεν θα αντικατασταθούν, διότι δεν διεξήχθησαν τα πρωταθλήματα των Ενώσεων.
  8. Για τα λοιπά πανελλήνια πρωταθλήματα (γυναικών και ποδοσφαίρου άμμου), ευθύνης της Ε.Π.Ο., όπως και τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. αποφασίζει η κάθε διοργανώτρια με την αντίστοιχη προκήρυξή της, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές προβλέψεις του παρόντος.

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις