Στις 10 Απριλίου η Γεν. Συνέλευση του Κενταύρου Αγριάς

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Αγριάς – Κένταυρος 2008, στα γραφεία του συλλόγου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 86 στην Αγριά), με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης…

 

…1. Εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης.
2. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2015
3. Προγραμματισμός δράσεων περιόδου 2016 – 2017
4. Κλειστό Γυμναστήριο Αγριάς,
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η, σύμφωνα με το καταστατικό, απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο χώρο, και ώρα 11.00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ