Σήμερα η γενική συνέλευση της ΕΠΣΘ

Σήμερα Μ. Τετάρτη στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣ Θεσσαλίας (Ροζού 17-Ερμού, Βόλος) η τακτική γενική της συνέλευση.
Τα θέματα είναι τα εξής:…


1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2) Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2015.

3) Προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΠΣ Θεσσαλίας και εναρμόνισής του με το Καταστατικό της ΕΠΟ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί επίσης σήμερα στον ίδιο τόπο και ώρα 20.00.