Το δίπλωμα που χρειάζεται να έχουν οι προπονητές σε κάθε κατηγορία

Από τη 1η Ιουλίου 2016 ισχύει ο νέος κανονισμός ο οποίος προβλέπει το δίπλωμα που πρέπει να κατέχει ένας προπονητής (κι ο βοηθός του) ανάλογα με τη κατηγορία της ομάδας στην οποία έχει προσληφθεί. Έτσι οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος τους ως εξής:

SUPER LEAGUE

Προπονητής: UEFA PRO

Βοηθός προπονητή: UEFA-A τουλάχιστον

 

FOOTBALL LEAGUE

Προπονητής: πιστοποιητικό UEFA PRO τουλάχιστον

Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-A τουλάχιστον

 

Κ-20 SUPER LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE

Προπονητής: UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A

Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

 

K-17 SUPER LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE

Προπονητής: πιστοποιητικό UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A

Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

 

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Προπονητής: δίπλωμα UEFA-Β τουλάχιστον

Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

Μικτές ομάδες ενώσεων: Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

Σωματεία γυναικείου πρωταθλήματος: Ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ

Σωματεία Σάλας: Πιστοποιητικό UEFA FUTSAL B τουλάχιστον

Ερασιτεχνικά σωματεία Α1, Α, Β, Γ κατηγορίας: Ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ

Ακαδημίες όλων των σωματείων K-14: Πιστοποιητικό UEFA C τουλάχιστον

Πάντως ο κανονισμός δίνει στις κατά τόπους Ε.Π.Σ. το δικαίωμα να καθορίζουν μέσω τον προκηρύξεων των πρωταθλημάτων τους την υποχρέωση ή όχι πρόσληψης προπονητή.