ΕΠΣΘ: Διάθεση Εντύπων Μεταβολών Ποδοσφαιριστών

Από την ΕΠΣΘ ανακοινώθηκε από την αρμόδια αρχή της ΕΠΟ, η παραλαβή των Δελτίων Μεταβολών, που αφορούν ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει…
“Γνωρίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι παραλάβαμε από την Ε.Π.Ο., τις αιτήσεις μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 2016-2017, τις οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωματεία ή οι ενδιαφερόμενοι, από τα γραφεία της Ένωσης.”