ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.: Γενική Συνέλευση και προκήρυξη εκλογών

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του Συλλόγου της Δήμητρας το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο, με απώτερο σκοπό την προκήρυξη εκλογών και την ανάδειξη νέου διοικητικού σχήματος. Η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά…


«Την Δευτέρα 20/06/2016 στις 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευξεινούπολης θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Α.Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Οικονομικός Απολογισμός,
3. Έγκριση πεπραγμένων,
4. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
6. Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών και
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι υποψήφιοι προς συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. υποχρεούνται αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία όλων των μελών και φίλων του ιστορικού σωματείου κρίνεται απαραίτητη στο ανώτατο όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση.»