ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.: Σήμερα η Γενική Συνέλευση

Σε Γενική Συνέλευση καλεί το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του Συλλόγου της Α.Μ.Ε Δήμητρας Ευξεινούπολης, για σήμερα το απόγευμα με απώτερο σκοπό την προκήρυξη εκλογών και την ανάδειξη νέου διοικητικού σχήματος…


Η Γ.Σ. είναι προγραμματισμένη για τις 8μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευξεινούπολης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Οικονομικός Απολογισμός,
3. Έγκριση πεπραγμένων,
4. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
6. Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών και
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.
Υπενθυμίζουμε ότι ι υποψήφιοι προς συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. υποχρεούνται αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.