Έκτακτη γενική συνέλευση ανακοίνωσε η ΠΑΕ Νίκη Βόλου

Έκτακτη γενική συνέλευση για τις 18 Ιουνίου ανακοίνωσε η ΠΑΕ Νίκη Βόλου.

Το γηπεδικό αλλά και το “αύριο” της ομάδας θα είναι τα κύρια θέμα της συζήτησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η  ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 151930960000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/06/2024

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο. 32/29-05-2024) και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η  ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στον Βόλο του Νομού Μαγνησίας και στο Γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Διάφορα θέματα σε συνέχεια του Διοικητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.
  2. Λοιπά θέματα με αφορμή την νέα αγωνιστική περίοδο (2024-2025).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση,  πρέπει να καταθέσουν τα αποθετήρια των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσάγουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως, καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται πιο πάνω για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Βόλος, 29/05/2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις