Νίκη Βόλου: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η ΠΑΕ Νίκη Βόλου, την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 6:00μ.μ. στο γήπεδο “Παντελής Μαγουλάς”.
Αναλυτικά:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ“
ΑΡ. ΓΕΜΗ 151930960000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/06/2024
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο. 55/29-05-2024) και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 1924 ΠΑΕ“ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στον Βόλο του Νομού Μαγνησίας και στο Γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Διάφορα θέματα σε συνέχεια του Διοικητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.
Λοιπά θέματα με αφορμή την νέα αγωνιστική περίοδο (2024-2025).
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα αποθετήρια των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσάγουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως, καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται πιο πάνω για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Βόλος, 29/05/2024
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις