Το πρόγραμμα των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου της Νίκης Βόλου

Η Διοίκηση Ποδοσφαίρου της Νίκης Βόλου, ανακοίνωσε τους προπονητές στις υποδομές της, καθώς και το πρόγραμμα των τμημάτων της.

Προπονητές των Ακαδημιών, είναι οι Παρισάκης Δημήτρης, Ακτσιαλής Γιάννης, Κοκκινάκης Κυριάκος, Κοντοβάς Χρήστος, Φασουράκης Γιάννης και Μπράτσος Δημήτρης.

Το πρόγραμμα προπονήσεων των τμημάτων, έχει ως εξής:

*Τμήμα ηλικίας 2002 (Δημήτρης Παρισάκης): Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 20:00 – 21:00.

*Τμήμα ηλικίας 2003 (Γιάννης Ακτσιαλής): Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη 15:00 – 16:00 / Σάββατο 11:00 – 12:00.

*Τμήμα ηλικίας 2004 (Κυριάκος Κοκκινάκης): Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη 19:00 – 20:00 / Σάββατο 11:00 – 12:00.

*Τμήμα ηλικίας 2005 (Χρήστος Κοντοβάς): Τρίτη 16:00 – 17:00 / Τετάρτη – Παρασκευή 17:00 – 18:00.

*Τμήμα ηλικίας 2006 (Γιάννης Φασουράκης): Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 18:00 – 19:00 / Σάββατο 10:00 – 11:00.

*Τμήμα ηλικίας 2007 (Γιάννης Φασουράκης): Τρίτη 18:00 – 19:00 / Τετάρτη – Παρασκευή 19:00 – 20:00 / Σάββατο 10:00 – 11:00.

*Τμήμα ηλικίας 2008 / 2009 (Δημήτρης Μπράτσος): Τρίτη – Πέμπτη 17:00 – 18:00 / Σάββατο 12:00 – 13:00.

*Τμήμα ηλικίας 2010 / 2011 (Δημήτρης Μπράτσος): Τρίτη – Πέμπτη 16:00 – 17:00 / Σάββατο 12:00 – 13:00.