Γενική Συνέλευση και εκλογές στον “Άθλο” Αγριάς

Μοιράσου το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Την Κυριακή, 30.10.2016 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στο Πορφυρογένειο Ίδρυμα Αγριάς, εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Α.Ο. Αγριάς Μαγνησίας «ΑΘΛΟΣ». Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 06.11.2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο…

 

Θέματα Γενικής Συνέλευσης

1. Ανάγνωση & επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
2. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.
3. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Οικονομικός απολογισμός.
5. Διοικητικός απολογισμός.
6. Απαλλαγή ή μη, των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
7. Οικονομικός προϋπολογισμός.
8. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής.
9. Διεξαγωγή εκλογών.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι το Σάββατο, 29.10.2016 στον Γραμματέα του «ΑΘΛΟΥ» κ. Σουλικιά Αντώνιο.