Πρόταση αλλαγής καταστατικού με σκοπό την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Την τροποποίηση του καταστατικού της Νίκης Βόλου θα ζητήσει επίσημα ο πρόεδρος της Δ.Ε. ποδοσφαίρου του συλλόγου ώστε να μπορεί να ενταχθεί το σωματείο σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα καταταθούν προς έγκριση την Παρασκευή 30/12.

Στο επίσημο σάιτ της ομάδας γίνεται αναφορά στις τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες κι έχουν να κάνουν με τους σκοπούς του σωματείου.

Αναλυτικά:

 

“Την τροποποίηση του καταστατικού της Νίκης Βόλου ανέφερε ο πρόεδρος κ. Τζήμας στην Γενική Συνέλευση, βάσει του οποίου η Νίκη Βόλου θα μπορεί να ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα το έτος 2017.
Το καταστατικό θα κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου από τον πρόεδρο κ. Σάκη Τζήμα την Παρασκευή, όπως ανέφερε στην Γενική Συνέλευση και έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εκτός των ανωτέρω σκοπών το σωματείο έχει επίσης και τους ακόλουθους σκοπούς:
Την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης , την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προσχώρηση της στους στόχους που επιδιώκουν τα ευρωπαϊκά όργανα, τη συνεργασία με οργανισμούς – συλλόγους που εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη , τη συνεισφορά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Την ανάπτυξη της συνεργασίας με διεθνείς φορείς και διεθνείς αθλητικές ενώσεις, οργανισμούς και ομόλογα σωματεία χωρών – μελών της Ε.Ε. ως και των τρίτων χωρών.
Την ανταλλαγή αθλητών, τις επαφές των αθλητικών παραγόντων ως και τη συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις , συναντήσεις ως και συναφείς εκδηλώσεις.
Την ίδρυση αθλητικών τμημάτων για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων από άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) ως και ατόμων κάθε ηλικίας.
Την εκμετάλλευση και αξιοποίηση προγραμμάτων μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού που εκπονούνται από τις εγχώριες και διεθνείς αθλητικές αρχές ως και προγραμμάτων πληροφόρησης των νέων για θέματα νεότητας.
Την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συναφών εκδηλώσεων για θέματα επικαιρότητας που απασχολούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Την ανάληψη δράσεων , στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων της αθλούμενης νεολαίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, που κατατείνουν στην καλλιέργεια φίλαθλου πνεύματος, δημιουργίας, συμμετοχής, πειραματισμού, αλληλεγγύης και ανοχής μεταξύ των συμμετεχόντων.
Το σωματείο έχει καταρχήν τους ανωτέρω σκοπούς. Ευρύτεροι σκοποί δυνατόν να εισαχθούν μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.”