Στις 11/01 η Γ.Σ. για την πρόταση μομφής κατά του κ. Τζήμα

50 οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου υπογράφουν την πρόταση μομφής κατά του προέδρου της Δ.Ε. ποδοσφαίρου, κ. Τζήμα, η οποία κατατέθηκε στο Δ.Σ. του Ερασιτέχνη και υπερψηφίστηκε από τα μέλη του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής Νίκης η πρόταση μομφής θα συζητηθεί και ψηφιστεί κατά τη γενική συνέλευση που ορίστηκε για τις 11/1/2016. Στη συνέλευση θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα μέλη που ήταν οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι τις 31-12-2016.

Η ανακοίνωση:

Γ.Σ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ κ. ΤΖΗΜΑ

Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου «Η ΝΙΚΗ» κατά τη συνεδρίαση του, της 2-1-2017, λαμβάνοντας υπόψη του το με αριθμό πρωτοκόλλου 1/2-1-2017 έγγραφο προτάσεως μομφής κατά του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Αθανασίου Τζήμα, που προσυπογράφεται από πενήντα (50) οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, περιπτ. γ΄, τη διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, στις 11-1-2017, ημέρα Τετάρτη, με θέματα ημερησίας διάταξης 1. εκλογή προεδρείου Γ.Σ. και 2. συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως μομφής.

Η ακριβής ώρα και ο τόπος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. θα έχουν όσα μέλη του Συλλόγου είναι οικονομικώς τακτοποιημένα μέχρι και τις 31-12-2016.