Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας η Γ.Σ. της Νίκης (11/01, 17:00)

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γ.Σ. της Νίκης με θέμα την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης μομφής κατά του κ. Τζήμα. Στη γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα μέλη ήταν οικονομικώς τακτοποιημένα μέχρι τις 31/12/2016 ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε θα υπάρχει η δυνατότητα πριν την έναρξη της Γ.Σ. τα μέλη να τακτοποιούν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Η ανακοίνωση του Γ.Σ. Βόλου “Η ΝΙΚΗ”:

Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου «Η ΝΙΚΗ» κατά τη συνεδρίαση του, της 2-1-2017, λαμβάνοντας υπόψη του το με αριθμό πρωτοκόλλου 1/2-1-2017 έγγραφο προτάσεως μομφής κατά του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Αθανασίου Τζήμα, που προσυπογράφεται από πενήντα (50) οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, περιπτ. γ΄, τη διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας. Η ώρα έναρξης της συνέλευσης ορίζεται στις 17:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 18:00 στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως μομφής.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα έως και 31/12/2016. Τα μη τακτοποιημένα οικονομικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να τακτοποιούν την οικονομική τους εκκρεμότητα έως και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης θα εισέρχονται μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.