ΕΠΣΘ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, για τις 22/2/2017, προκειμένου μεταξύ των άλλων να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τις αρχαιρεσίες που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελικτικής Επιτροπής της Ενώσεως…


Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ενώσεώς μας συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 22/2/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Ενώσεως (Ροζού 17 – Ερμού – Βόλος) και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 17.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Επικύρωση πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως ΕΠΣΘ της 09/11/2016.
3. ‘Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016.
4. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως”.