Επισημοποιήθηκαν η ημερομηνία και τα θέματα της Γ.Σ. της Νίκης

Μοιράσου το άρθρο
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Στη δημοσίευση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της Νίκης προχώρησε το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η επιστολή όπως έφτασε στο mailbox του goalpost.gr:

Προς: Όλα τα μέλη του Σωματείου Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου «Η ΝΙΚΗ»

ΘΕΜΑ :          Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου «Η ΝΙΚΗ» σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 06 / 03 / 2017.

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας και ώρα έναρξης την 18:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
 • Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων όλων των τμημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
 • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού όλων των τμημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
 • Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2016-2017.
 • Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού των τμημάτων.
 • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
 • Απόφαση για εκκαθάριση μητρώου μελών
 • Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου και προκήρυξη εκλογών
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Διάφορα

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 50% πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους μέχρι και τον μήνα Μάρτιο 2017.

Για το ΔΣ του σωματείου

Ο Πρόεδρος

Φάτσης Στέργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

Παρασκευόπουλος Πέτρος