Έλεγχος στην εταιρεία «φάντασμα» της ΕΠΟ

Εντολή για να ελέγξουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες στην ΑΜΚ της εταιρείας-φάντασμα που ίδρυσε η ΕΠΟ με την επωνυμία “Ευ Αγωνίζεσθαι ΑΕ”, πήραν Ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο διαταγής του ελέγχου που παρουσιάζει η “Live Sport”:

1) Παρακαλούμε να μεταβείτε στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ευ Αγωνίζεσθαι ανώνυμη εταιρεία εκμετάλλευσης κι αξιοποίησης προϊόντων ποδοσφαίρου” και να μας αναφέρεται με έκθεση σας αν καταβλήθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/6/16 κι ανέρχεται στο ποσό των 24.000 ευρώ.

2) Ο έλεγχος πρέπει να περιοριστεί μόνο στην περίπτωση που αναφέρεται ανωτέρω και να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση.

3) Ο έλεγχος πρέπει να είναι πλήρης κι ουσιαστικός. Δεν αρκεί η διαπίστωση της ύπαρξης π.χ. του πρακτικού πιστοποίησης του Δ.Σ. ή των λογιστικών εγγράφων ή των δημοσιευμάτων κλπ., αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί αν πράγματι καταβλήθηκε το κεφάλαιο σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

4) Παρακαλούμε στην έκθεση που θα υποβάλετε να αναφέρεται απαραίτητα τον αριθμό μητρώου της εταιρείας που ελέγξατε.

Σημειώνεται ότι ήταν ελάχιστοι αυτοί που γνώριζαν πως η ΕΠΟ είχε και θυγατρική εταιρεία. Η ΠΔΕ μάλιστα ενημερώθηκε για την “Ευ Αγωνίζεσθαι” μετά από τον έλεγχο που διενήργησε η Deloitte. Για τον λόγο αυτό ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, Γιάννης Δρόσος είχε ρωτήσει σε έντονο ύφος τον πρώην Εκτελεστικό Γραμματέα της ΕΠΟ, Παυσανία Παπανικολάου: “Γιατί δεν ενημερώθηκα για την εταιρεία; Είναι δυνατόν να μαθαίνω την ύπαρξη της από την έρευνα της Deloitte; Τι θα παραδώσω στον επόμενο πρόεδρο χωρίς να ξέρω τι υπάρχει και τι χρέη έχουν δημιουργηθεί”;

sdna.gr