Έκτακτη γενική Συνέλευση σήμερα στην ΕΠΣΘ

Έκτακτη γενική συνέλευση θα γίνει σήμερα Δευτέρα στην ΕΠΣΘ με θέματα την εγγραφή του νεοφερμένου Ν.Π.Σ. «Βόλος» στην Ένωση, καθώς και του Νέου Μαγνησιακού (θα αποτελέσει τη θυγατρική του Μαγνησιακού). Η ανακοίνωση της ΕΠΣΘ είναι η εξής:


«Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ενώσεώς μας συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για την 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ενώσεως (Ροζού 17 -Ερμού, Βόλος) και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Επικύρωση πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως ΕΠΣΘ της 22/02/2017.
3. Επικύρωση αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΠΣΘ για την εγγραφή των νέων σωματείων-μελών Α.Σ.Β. Νέος Μαγνησιακός και Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος. Καλούνται όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία-μέλη να παραστούν νομίμως».