Νέος πρόεδρος στις Μικροθήβες ο Βέτσικας

Νέο πρόεδρο απέκτησαν οι Μικροθήβες. Συγκεκριμένα, την προεδρία του συλλόγου ανέλαβε ο Γιώργος Βέτσικας. Αντιπρόεδρος της ομάδας θα είναι ο Πολυχρόνης Πορταρίτης και γενικός αρχηγός ο Γιώργος Αναγνώστου.
Γίνεται προσπάθεια να παραμείνουν στο διοικητικό συμβούλιο ο μέχρι πρότινος πρόεδρος


Ηρακλής Γαρυφαλογιάννης και ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Παπανίκος. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνθεση του νέου Δ.Σ. θα ανακοινωθεί και επίσημα από τις Μικροθήβες.