Εργασίες συντήρησης- ανακατασκευής αγωνιστικού χώρου (+ Photos)

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης κι ανακατασκευής των χώρων του γηπέδου του Μαγνησιακού, είτε οι εργασίες αυτές αφορούν τους βοηθητικούς χώρους, είτε τα γήπεδα. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε τοποθέτηση τμημάτων έτοιμου χλοοτάπητα (ρολό), στο β΄γήπεδο των εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιείται για προπονήσεις, έτσι ώστε να επανέλθει σε άριστη κατάσταση….


 Παράλληλα, καθημερινές είναι οι επεμβάσεις και στους εσωτερικούς χώρους των εγκταστάσεων, ώστε κι εκεί η εικόνα που θα παρουσιάζουν να είναι η καλύτερη δυνατή.