ΕΠΣΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΜΜΕ


Μοιράσου το άρθρο

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προχώρησε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας προκειμένου να να συναφθεί σύμβαση εργασίας που έχει να κάνει με την κάλυψη αγώνων των πρωταθλημάτων της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. στην εν λόγω πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά τα γενικά αλλά και τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες αυτοί καθώς και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων αλλά και των κριτηρίων με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα…

“Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
το άρθρο 51 του Καταστατικού της ΕΠΣΘ
το άρθρο 29 του ΚΑΠ Ερασιτεχνών της ΕΠΟ
το άρθρο 22 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος της ΕΠΣΘ
Απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκλειστική τηλεοπτική (τηλεόραση & internet) κάλυψη αγώνων των πρωταθλημάτων Α’ & Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου διοργανώσεως της ΕΠΣΘ καθώς και στιγμιότυπα, με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8) διαρκείας, ως ακολούθως:
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι, έχουν και δύνανται να εξασφαλίσουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την κάλυψη των αγώνων, ως επίσης και το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό για την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.
Να μην έχουν κώλυμα συνεργασίας, ήτοι να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος (ενδεικτικά κλοπής, υπεξαίρεσης κοινής και στην υπη­ρεσία, απάτης, εκβίασης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, δωροδοκίας για νόμιμες και για παρά­νο­μες πράξεις, λιποταξίας, εγκλήματος περί το νόμισμα, πλαστογραφίας, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματος εκμε­τάλ­λευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης καθήκοντος, εμπρησμού εκ προθέσεως και παράνομης εμπορίας φαρμάκων), ως επίσης και για οποιοδήποτε αδίκημα ακόμη και εάν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα αφορά όμως και σχετίζεται με παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Η παρα­γρα­φή του αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση των συνεπειών δεν καταργούν τις απαγορεύσεις αυτές.
Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να διατηρούν την έδρα τους εντός του Νομού Μαγνησίας
β. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία με ενασχόληση στο αυτό με την πρόσκληση αντικείμενο του τομέα των ραδιοτηλεοπτικών ή/και διαδικτυακών υπηρεσιών, κατά προτίμηση μάλιστα σε αυτό της αθλητικής δημοσιογραφίας.
Γ.ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η πρόσθετη εμπειρία σε θέση ευθύνης στο αντικείμενο του έργου, κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών ή/και διαδικτυακών υπηρεσιών.
Η προηγούμενη αποδεδειγμένη ευδόκιμη ενασχόληση με αυτό.
Η εμπειρία στην Διαχείριση Έργων, κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών ή και ραδιοφωνικών παραγωγών.
Η εμπειρία στην διαχείριση στόχων (ποσοτικών και ποιοτικών) στο πλαίσιο του ετήσιου πλάνου όσο και του στρατηγικού σχεδιασμού, κατά προτίμηση σε ραδιοτηλεοπτικό ή σε διαδικτυακό οργανισμό.
Η γνώση των δεδομένων του τοπικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Για την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο των ΜΜΕ και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων της αιτήσεως τους θα συνεκτιμηθούν και όλα τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο και στα ενημερωτικά έντυπα.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικώς και μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, στο email της ΕΠΣΘ ([email protected]).
Η κάθε υποβολή ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πέραν των ανωτέρω στοιχείων, πλήρη αναφορά των στοιχείων του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερομένου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προσκλήσεως και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης.
Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από το ΔΣ της ΕΠΣΘ, το οποίο θα συνεκτιμήσει την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο του έργου για το οποίο είναι ενδιαφερόμενοι, όπως προκύπτει από την αποσταλείσα εκδήλωση ενδιαφέροντος τους, και στην συνέχεια θα αποφασίσει σχετικώς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη περίπτωση που κρίνει ότι, κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία και να προχωρήσει στη πλήρωση της θέσης κατά τα νομίμως ισχύοντα.
Σημειώνεται ότι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η ραδιοφωνική και φωτογραφική κάλυψη των ως άνω αγώνων ως και αυτών του Κυπέλλου Ερασιτεχνών είναι ελεύθερη για όλους τους νομίμους λειτουργούντες Ρ/Σ & ΜΜΕ, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου & των Κανονισμών.
Για την ΕΠΣ Θεσσαλίας
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας “

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις