Απορρίφθηκε η ένσταση της Καλλιθέας κατά του Καραϊσκάκη