Σήμερα η τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣΘ

Σήμερα Δευτέρα στις 5 μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Θεσσαλίας, στα γραφεία της Ένωσης στο Βόλο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι η έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2017.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΠΣ Θεσσαλίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ενώσεώς μας, συγκαλείται τακτική γενική συνέλευση για την 30/4/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1700 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
– Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
– Εκλογή γραμματέων γενικής συνέλευσης.
– Επικύρωση πρακτικών γενικής συνέλευσης ΕΠΣΘ της 15/11/2017.
– Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού ΕΠΣΘ έτους 2017».