Ισχυρός και τη νέα χρονιά ο Διαγόρας Στεφ.

Συνάντηση των μελών του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στα γραφεία του Διαγόρα Στεφ. Στη συνάντηση αυτή έγινε αποτίμηση της επιτυχημένης περυσινής χρονιάς κι ακολούθως ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Σάκης Πρασσάς, έθεσε τους στόχους της νέας χρονιάς που θέλουν την ομάδα να βρίσκεται σε κορυφαίο ανταγωνιστικό επίπεδο.


Συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως:

  1. Η διεύρυνση του Δ.Σ. με νέα μέλη και η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου
  2. Εκτιμήθηκε η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του συλλόγου από την Κατερίνα Τσιρδάνη και το Σπύρο Καραπλιάγκο και τέλος
  3. Συζητήθηκαν θέματα πουν αφορούν στη βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων.