Δύο αναβολές και μια απόρριψη από την ΕΕΑ

Κανένα θέμα για τον Αιγινιακό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την Πέμπτη (17/5) να απορρίψει την αίτηση του δικηγόρου Γεώργιου Παναγόπουλου περί χορήγησης αντιγράφου της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ.

Αντίθετα, αναβλήθηκε η συζήτηση για την αίτηση ξενοδοχειακής εταιρείας περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της Καλλιθέας.

Το ίδιο ισχύει και για το ανάλογο αίτημα που υπάρχει για την ΚΑΕ ΓΣΛ Φάρος.

Αναλυτικά: «1.Ακρόαση ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΟΣ σχετικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ως άνω ΚΑΕ.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 31-5-18

2. Αίτηση της εταιρείας «ATHENS ATRIUM HOTEL Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρία» περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΚΑΛΛΛΙΘΕΑ.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 31-5-18

3. Αίτηση του δικηγόρου Γεώργιου Παναγόπουλου περί χορήγησης αντιγράφου της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ζώης».