Τα έξι μέτρα που ζητά η FIFA από την ΕΠΟ για την αποφυγή του Grexit

Επιστολή προς την ΕΠΟ απέστειλε η FIFA στην οποία υποδεικνύει έξι αλλαγές που θα πρέπει γίνουν άμεσα προκειμένου το ελληνικό ποδόσφαιρο να αποφύγει το Grexit.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία το έκανε όσο πιο ξεκάθαρο μπορεί καθώς εντός της επιστολής αναφέρεται: «Σε περίπτωση που η ΕΠΟ δεν υλοποιήσει τις ενέργειες μέχρι τις υποδεικνυόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, μπορεί να αποφασιστεί ότι η ΕΠΟ παραβιάζει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο α) του Καταστατικού της FIFA. Κατά συνέπεια, η Ομάδα Εργασίας, μέσω της Επιτροπής Ομοσπονδιών Μελών της FIFA, θα παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο της FIFA για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων σε συμμόρφωση με το Καταστατικό της FIFA, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ιδιότητας μέλους της ΕΠΟ».

Τι πρέπει να αλλάξει η ΕΠΟ ώστε να μην έρθει η αποβολή;

1) Να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 15 Ιουλίου 2018. Συγκεκριμένα: «Θα εκπονηθεί στρατηγικό πλάνο με μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της εσωτερικής δομής της ΕΠΟ. Τη διαδικασία αυτή θα επιβλέψει ένας ανεξάρτητος ειδικός ο οποίος θα αποφασιστεί από τη FIFA και την UEFA. Ο ρόλος του ειδικού θα καθοριστεί σε ξεχωριστή σύμβαση που θα συνταχθεί από τη FIFA και την UEFA, αναμένεται δε να παραμείνει στην Ελλάδα για δώδεκα τουλάχιστον μήνες. Ο/Η ειδικός, από κοινού με την ΕΠΟ, πρέπει να παρουσιάσει το στρατηγικό πλάνο μαζί με το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του, μέχρι την 15 Ιουλίου 2018».

2) Το κεφάλαιο διαιτησία: Θα τοποθετηθεί στην ΚΕΔ όπως έχει ήδη αποφασιστεί και τρίτο ξένο μέλος που θα έχει ενεργό ρόλο στους ορισμούς. Επιπλέον ανοίγει πλέον η «πόρτα» για την χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών όταν κριθεί απαραίτητο μετά την επιτυχημένη δοκιμή στον τελικό του Κυπέλλου. Για το τρίτο μέλος της ΚΕΔ, αυτό θα οριστεί στο τέλος του ερχόμενου μήνα, ενώ η αλλαγή για τους διαιτητές θα πρέπει να έχει γίνει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σημειώνεται πως η FIFA έδωσε εντολή να εξοφληθούν οι διαιτητές στους οποίους ακόμα οφείλονται χρήματα.

3) Πειθαρχικά όργανα και αποφάσεις: Η επιτάχυνση στις πειθαρχικές αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων είναι κάτι που πλέον η FIFA απαιτεί: «Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ πρέπει να εκδίδει αποφάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση εφέσεως ενώπιον της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ, η απόφαση θα λαμβάνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών», τονίζεται μεταξύ άλλων.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα καταργηθεί ως τρίτος βαθμός και οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Εφέσεων θα πηγαίνει πλέον στο CAS.

4: Τα χειραγωγημένα: Θα προκύψει ένα νέο νομικό πλαίσιο σε συνεργασία με την FIFA έως το τέλος του 2018-19. Πιθανότατα να ακολουθηθεί το κυπριακό μοντέλο.

5): Επεισόδια/βία: Εντός επιστολής τονίζεται: «Θα συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ της ΕΠΟ και των οικείων τοπικών αρχών στην οποία θα συμμετέχουν επίσης ειδικοί από τη FIFA και την UEFA προκειμένου να εκπονηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια κατά τους αγώνες ποδοσφαίρου. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να υιοθετηθεί μέχρι την 28 Δεκεμβρίου 2018».

6) Η επικοινωνία και τα ΜΜΕ: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ζητά να εφαρμοστεί νέα επικοινωνιακή πολιτική για λόγους διαφάνειας. Αυτή θα πρέπει να παρουσιαστεί μέχρι τις 29 Ιουνίου, ενώ επισημάνθηκε πως τα ελληνικά ΜΜΕ δημοσιεύουν εικασίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΟ.