Το νέο ΔΣ της ΑΠΟΒ

Το Σάββατο (9/6/2018) έγιναν εκλογές στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βόλου (ΑΠΟΒ), για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατόπιν συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. και κατόπιν ομόφωνης απόφαση των μελών, οι θέσεις καθορίζονται ως εξής:


Πρόεδρος Κεραμίδας Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Σταυριανίδης Αθανάσιος
Γεν. Γραμματεάς: Πετσεπες Χρήστος
Ταμίας: Κατσιφού Ιωάννα
Υπευθ. Εγκαταστάσεων & Υλικού: Σιαφαρίκας Χριστόδουλος
Υπευθ. Δημοσ. Σχεσεων & ηλεκτρονικής πληροφόρησης: Πανταζής Ιωάννης & Κωνσταντίνου Ιωάννης
Υπευθ. Τμ. Υποδομών κι αγωνιστικής ομάδας: Βαϊόπουλος Απόστολος  & Λεφούσης Χρήστος