Σε 8 «δωμάτια επιχειρήσεων» κι ένα κεντρικό σε κτίριο της ΕΠΟ θα λειτουργήσει το VAR

Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το VAR που έχει τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 13.950.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης όρισε ως τελικό δικαιούχο για την υλοποίηση του ως άνω έργου την ΕΔΕΤ ΑΕ, λόγω της τεχνογνωσίας της ΕΔΕΤ ΑΕ σε παροχή δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία την 4η Αυγούστου 2018.

Στο κείμενο του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων αναφέρονται, τα εξής:

Το κέντρο επιχειρήσεων VAR (Video operation room – VOR) θα είναι ο χώρος όπου ο Διαιτητής VAR, ο Βοηθός Διαιτητή VAR, ο Χειριστής αναπαραγωγής κλπ. θα παρακολουθούν τον αγώνα και θα έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση και έλεγχο του βίντεο αναπαραγωγής του τηλεοπτικού σταθμού.

Το δωμάτιο αυτό θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό φιλοξενίας για δύο (2) τουλάχιστον χειριστές των συστημάτων. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει στην τεχνική του προσφορά να συμπεριλάβει και να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εγκατάστασης για την εύρυθμη, ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος στο δωμάτιο εξασφαλίζοντας τη φυσική του και τη λογική του ασφάλεια.

Θα υπάρχουν οκτώ (8) Δωμάτια Επιχειρήσεων. Στο δωμάτια αυτά θα πρέπει να μπορούν να προβάλλονται συγχρόνως και κατ’ ελάχιστο 24 σήματα video σε οθόνες καθώς και να παρακολουθούνται όλα τα σήματα ήχου και ηχητικής επικοινωνίας.

Στα δωμάτια αυτά θα τοποθετηθούν οθόνες υψηλής ευκρίνειας (τουλάχιστον 3), στις οποίες θα μπορούν να κατανέμονται τα σήματα video με τρόπο που να εξυπηρετείται ο διαιτητής και η ομάδα υποστήριξης του συστήματος.

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει στα δωμάτια κάμερα που θα μεταφέρει μόνο βίντεο χωρίς ήχο από το Δωμάτιο Επιχειρήσεων στο γήπεδο κατά την διάρκεια που ο διαιτητής εξετάζει μια φάση ώστε ο φορέας τηλεοπτικής κάλυψης να μπορεί να την προβάλει στο τηλεοπτικό κοινό ή/και στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου.

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει στο δωμάτιο κάμερα που θα μεταφέρει μόνο βίντεο χωρίς ήχο από το Δωμάτιο Επιχειρήσεων στο γήπεδο κατά την διάρκεια που ο διαιτητής εξετάζει μια φάση ώστε ο φορέας τηλεοπτικής κάλυψης να μπορεί να την προβάλει στο τηλεοπτικό κοινό ή/και στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου.

Πηγή: soccerplus.gr