Το σκεπτικό απόρριψης της αίτησης της ΕΠΣΘ

Μοιράσου το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

To σκεπτικό της απόφασης απόρριψης της αίτησης της ΕΠΣ Θεσσαλίας (αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας) με την οποία ζητούνταν η έκπτωση των μελών του ΔΣ της ΕΠΟ και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Soccerplus.

Όπως προκύπτει η απόφαση απόρριψης έγινε επειδή το δικαστήριο δεν πείστηκε για το κατεπείγον των ισχυρισμών της αιτούσης και για τις βλάβες που θα τις προκληθούν λόγω της παραμονής της υφιστάμενης διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω το δικαστήριο έκρινε ως «ακραίο μέτρο» το αίτημα έκπτωσης των μελών του ΔΣ.

Eπίσης πρέπει να επισημανθεί ότι στο σκεπτικό δεν τίθεται ζήτημα αναρμοδιότητα του Ειρηνοδικείο για να συζητήσει την συγκεκριμένη απόφαση.

Εκτός «απροόπτου» οι δύο πλευρές ανανεώνουν το ραντεβού στις 18 Νοεμβρίου όπου θα συζητηθεί η κύρια υπόθεση.

Ακολουθεί το σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
“Το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής πρέπει να απορριφθεί διότι δεν επικαλείται το σωματείο με σαφήνεια και πληρότητα σε τι συνίσταται το κατ’ επείγον και ποιος είναι ο άμεσα επικείμενος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων του και των εργαζομένων του ώστε να δικαιολογείται μέχρι την συζήτησή της αίτησης στις 18/11/2015 θα κριθεί οριστικά η διαφορά η λήψη του ακραίου μέτρου της αντικατάστασης του εκλεγμένου ΔΣ της ΕΠΟ με προσωρινή διαταγή, για τη χορήγηση της οποία στην εκούσια δικαιοδοσία δεν αρκεί η πιθανολόγηση, αλλά απαιτείται πλήρως δικανική πεποίθηση ως προς την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων, η οποία εν προκειμένω δεν συντρέχει.

Κατά τα λοιπά, απορρίπτεται η πρόσθετη παρέμβαση και γίνονται δεκτές οι πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των καθών”.