Η παράταση της ΕΠΟ στη Λίγκα, οι τηλεοπτικές συμβάσεις και o νέος ΚΑΠ

Ενα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο ΔΣ της Super League αφορά το άρθρο 29 του ΚΑΠ, το οποίο υποχρεώνει όλες τις ΠΑΕ να καταθέσουν μέχρι τις 30/07 στην ΕΠΟ και στη Λίγκα τις συμβάσεις μετάδοσης αγώνων πρωταθλήματος, καθώς και τις χορηγικές συμβάσεις ή άλλες συμβάσεις με τους τηλεοπτικούς παρόχους ή με αυτούς συνδεόμενες εταιρείες.

Από αυτές τις συμβάσεις το 5% πάει υπέρ της ΕΠΟ και το 2% υπέρ της Super League.

Στην τελευταία ΕΕ της ΕΠΟ, κατατέθηκαν οι τηλεοπτικές συμβάσεις των ΑΕΛ, ΠΑΣ Γιάννινα και Πανιωνίου, χωρίς να κατατεθούν οι χορηγηικές συμβάσεις των τριών ομάδων με τον τηλεοπτικό πάροχο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί προς έγκριση κάποια σύμβαση άλλης ΠΑΕ.

Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο ΔΣ της Super League, όπου ειπώθηκε προς τους εκπροσώπους των ΠΑΕ ότι θα πρέπει να καταθέσουν τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τους τηλεοπτικούς παρόχους, ραδιοτηλεοπτικές και χορηγικές, αφενός για να μην παραβιάζουν τον ΚΑΠ κι αφετέρου για να έχουν έσοδα τόσο η ΕΠΟ όσο και η Super League.

Η NOVA, παρότι έχει ανακοινώσει τις συμφωνίες της με εννέα ΠΑΕ, μόλις τρεις έχουν καταθέσει μόνο τις ραδιοτηλεοπτικές συμβάσεις τους σε ΕΠΟ και Super League.

Oι υπόλοιπες έξι ΠΑΕ δεν έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει τίποτα.

Ετσι, η Super League ζήτησε και πήρε παράταση από την Ομοσπονδία μέχρι τις 24/08, αντί τις 30/07 που λέει ο ΚΑΠ, ώστε να κατατεθούν οι συμβάσεις και να μην επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται και είναι:

«Οι ανωτέρω συμβάσεις κατατίθενται στην διοργανώτρια αρχή των πρωταθλημάτων, εντός 7 ημερών από την υπογραφή τους, για έγκριση συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ ότι έχει κατατεθεί ήδη ή θα κατατεθεί στο μέλλον το σύνολο των συμβάσεων που έχει συνάψει η ΠΑΕ. Μετά την έγκριση τους από τη διοργανώτρια, εάν και εφόσον διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τα καταστατικά της διοργανώτριας, της ΕΠΟ και των FIFA και UEFA, αποστέλλονται, εντός 5 ημερών, στην ΕΠΟ για επικύρωση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία ΠΑΕ δεν έχει καταθέσει στην διοργανώτρια, κάποια εκ των ανωτέρω συμβάσεων υποχρεούται στην καταβολή του διπλασίου ποσοστού που προβλέπεται ανωτέρω, τόσο στην ΕΠΟ όσο και στην διοργανώτρια για την αποκρυβείσα σύμβαση. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί το ύψος της αμοιβής της συμβάσεως, τότε η ΠΑΕ υποχρεούται στην καταβολή του 5πλασιου του ποσοστού των συμβάσεων παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών δικαιωμάτων που προαναφέρονται.

Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση καθυστερημένης κατάθεσης στην διοργανώτρια από ΠΑΕ των ανωτέρω συμβάσεων εκτός της ανωτέρω προθεσμίας, δύναται να επιβληθεί, με απόφαση της πειθαρχικής της επιτροπής όπου παραπέμπεται η υπόθεση, και χρηματική ποινή 5.000 έως 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια δεν αποστείλει στην ΕΠΟ αντίγραφα των συμβάσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται, με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ όπου παραπέμπεται η υπόθεση, χρηματική ποινή 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Οι ανωτέρω προβλέψεις, όπως και οι κυρώσεις που ακολουθούν, ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, τις οποίες οι ΠΑΕ εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, υποχρεούνται να τις καταθέσουν μαζί με τις συνοδεύουσες αυτές δηλώσεις, στην διοργανώτρια έως την 30 Ιουλίου 2018».

Πηγή: soccerplus.gr